Prezentacje

Rak gruczołu krokowego

Rak prącia

Pozostałe

Klasyfikacja TNM w raku prącia

 

Paweł Stajno

Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

V Mazowieckie Dni Urologiczne 6-7 XI 2015

 

 

Obowiązuje klasyfikacja  wg VII edycji AJCC Cancer Staging Manual z 2010 r.

 

 

 

T - Guz pierwotny

 

 

T - Guz pierwotny

TX  Nie można ocenić guza pierwotnego

T0   Nie stwierdza się obecności guza pierwotnego

Tis  Rak przedinwazyjny (Carcinoma in situ)

Ta   Nieinwazyjny rak brodawkowaty

T1  Guz nacieka podnabłonkową tkankę łączną

        T1a    Guz nacieka podnabłonkową tkankę łączną bez naciekania naczyń chłonnych

                   oraz krwionośnych oraz nie jest nisko zróżnicowany lub niezróżnicowany (T1 G1-G2)

        T1b    Guz nacieka podnabłonkową tkankę łączną oraz nacieka naczynia chłonne i

                   krwionośne lub jest nisko zróżnicowany lub niezróżnicowany (T1 G3-G4)

T2   Guz nacieka ciało gąbczaste lub ciała jamiste

T3   Guz nacieka cewkę moczową

T4   Guz nacieka inne przylegające struktury

 

 

T2a - naciekanie tylko ciała gąbczastego

T2b  - naciekanie ciał jamistych (gorsze rokowanie)

 

 

N - regionalne węzły chłonne

 

cN - Regionalne węzły chłonne.Ocena kliniczna : badanie przedmiotowe                                badania obrazowe NX  Nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych N0   Regionalne węzły chłonne są niewyczuwalne i niewidoczne N1   Wyczuwalny pojedynczy (jednostronny), ruchomy węzeł chłonny pachwinowy N2   Wyczuwalne ruchome jednostronne (>1) lub obustronne węzły chłonne pachwinowe N3   Wyczuwalne nieruchome węzły chłonne pachwinowe (pakiet węzłowy) lub obecne są powiększone węzły chłonne miednicze (jedno- lub obustronnie)   pN - Regionalne węzły chłonne.Ocena patologiczna : biopsja                                       limfadenektomia NX Nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych N0  Nieobecne przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych N1  Obecny przerzut wewnątrzwęzłowy w pojedynczym węźle chłonnym pachwinowym N2  Przerzuty w >1 węźle chłonnym pachwinowym (jedno- lub obustronne) N3  Przerzut(y) w węźle chłonnym miednicy jedno- lub obustronnie lub przerastanie przerzutu raka poza regionalny węzeł chłonny

 

Przerzuty do węzłów chłonnych zaotrzewnowych (okołoaortalne, okołokawalne) klasyfikowane są jako przerzuty odległe (M1)

 

                       

 

 

M - Przerzuty odległe

 

M - Przerzuty odległe

M0  Nie stwierdza się przerzutów odległych

M1  Obecne przerzuty odległe

 

         

 Przerzuty raka prącia do OUN             Przerzuty raka prącia do płuc              Przerzuty raka prącia do skóry

 

 

G - Stopień złośliwości histologicznej

 

G - Stopień złośliwości histologicznej

GX      Nie można ocenić zróżnicowania nowotworu

G1       Wysoki stopień zróżnicowania

G2       Umiarkowany stopień zróżnicowania

G3-4    Nowotwór nisko zróżnicowany/niezróżnicowany

 

     

Fragment utkania wysokozróżnicowanego raka płaskonabłonkowego (G1). Widoczne są cechy rogowacenia z tworzeniem tzw. „pereł rogowych“. H&E 600X   Fragment nacieku niskozróżnicowanego raka płaskonabłonkowego (G3). H&E 400X   Fragment utkania niskozróżnicowanego raka płaskonabłonkowego (G3). H&E 600x

 

Podział na grupy zaawansowania klinicznego wg VII edycji AJCC Cancer Staging Manual 2010

 

 

 

 

 

 

  • cT  =        pT

 

  • cN  ≠        pN

 

  • cM  =        pM

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.