Wybory nowego Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

 

Z dużą przyjemnością chciałbym poinformować, że w dniu 24 listopada 2018r. w Hotelu Panorama w Mszczonowie na zakończenie kolejnej VIII edycji Mazowieckich Dni Urologicznych odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Dotychczasowy Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za okres działalności w latach 2016-2018 po przedstawieniu odpowiednich sprawozdań Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego. Głównym akcentem naszego zebrania były wybory nowego Zarządu, którego okres działalności będzie przypadał na lata 2018 - 2022. Przewodniczącym zebrania był dr Cezary Torz, a sekretarzem Pani Małgorzata Kaim. Nad prawidłowym przebiegiem zgłaszania kolejnych kandydatów oraz przebiegiem głosowania, tak aby wszystko przebiegało zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Urologicznego czuwała Pani Małgorzata Kaim ze Spółki Doradztwa Podatkowego P.H.U.P. PERTOM, która zajmuje się finansami naszego oddziału. Jednocześnie Pani Małgorzata Kaim, dr Grzegorz Rogowski i dr Łukasz Wójcik byli członkami Komisji Skrutacyjnej liczącej głosy oddane podczas tajnych głosowań w trakcie trwania zebrania. Ostatecznie w wyniku głosowania i zebrania powyborczego ukonstytuował się nowy Zarząd w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Piotr Kryst

Vice-przewodniczący: Wojciech Rogowski

Sekretarz: Ewa Bres-Niewada

Skarbnik: Jarosław Ratajski

Członek Zarządu: Piotr Dobroński

Członek Zarządu: Artur Antoniewicz

 

Została powołana również Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Tomasz Bużański

Członek Komisji: Maciej Zbrzeźniak

Członek Komisji: Przemysław Zimnoch

 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za uznanie za satysfakcjonującą i potrzebną naszą dotychczasową działalność w ostatnich trzech latach. Jednocześnie Państwa głosy są dla całego Zarządu w niezmienionym składzie potężnym wyzwaniem i pozytywnym impulsem dla dalszej działalności na rzecz naszego towarzystwa. Wszystkim pozostałym członkom Zarządu, którzy wraz ze mną zostali wybrani na kolejną kadencję dziękuję za dotychczasowy trud i nie ukrywam, że oczekuję jeszcze lepszej współpracy i zaangażowania w codziennej działalności dla potrzeb naszej urologicznej społeczności.

 

Mam nadzieję, że jako nowy Zarząd podczas kolejnej kadencji spełnimy Państwa oczekiwania, ale liczymy również na Państwa większe zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy naszego oddziału, czy w organizację różnego rodzaju aktywności. Liczymy na Państwa uwagi dotyczące funkcjonowania naszej strony internetowej, naszego newslettera NASZE JAJA, bo chcielibyśmy aby była tam widoczna również Państwa działalność, czy też działalność Państwa oddziałów.

 

Nasze wstępne propozycje na najbliższe lata (2018-2022) są następujące:

  • organizacja kolejnych edycji Mazowieckich Dni Urologicznych - spotkanie będą organizowane raz do roku w listopadzie - zapraszamy na IX już edycję Mazowieckich Dni Urologicznych, które odbędą się tradycyjnie w Mszczonowie w dniach 22-23 listopada 2019r. (to wstępnie zaproponowany termin - do potwierdzenia)
  • kontynuacja współpracy z ABK Grupa w zakresie prowadzenia strony internetowej oraz newslettera „NASZE JAJA”
  • prezentacja na stronie internetowej najciekawszych prac wygłoszonych podczas Mazowieckich Dni Urologicznych
  • prezentacja dorobku naukowego naszych członków - wszystkie wybrane przez Państwa publikacje czy wykłady mogą być prezentowane na naszej stronie
  • organizacja kursów tematycznych pod patronatem OM PTU - laparoskopia, urodynamika, inne (tematy do uzgodnienia z jednostkami chcącymi podjąć się tego typu działań) - w tym roku pod patronatem OM PTU odbyły się 4 edycje kursu obejmującego pełen zakres technik ureterorenoskopii giętkiej w leczeniu kamicy - kursy organizowane były przez II Klinikę Urologii CMKP w Szpitalu Bielańskim
  • organizacja kolejnych edycji Urology Week we współpracy z oddziałami z terenu całego Mazowsza
  • stała współpraca z konsultantem wojewódzkim w najważniejszych sprawach dotyczących naszego środowiska.

 

Siedziba Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTU będzie zarejestrowana (KRS) jak dotychczas w Warszawie przy ulicy Łowickiej 19 przy siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Aktualny adres do korespondencji  na czas trwania kadencji (2018 - 2022) obecnego Zarządu jest następujący:

 

Kliniczny Oddział Urologiczny

II Klinika Urologii CMKP

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

Tel.: (22) 56-90-148, Fax.: (22) 56-90-155

e-mail: urologia@bielanski.med.pl

 

Decyzją Zarządu kontrolę nad finansami Oddziału prowadzić będzie Spółka Doradztwa Podatkowego P. H. U. P. PERTOM Sp. z o.o., a obsługą konta zajmie się BANK PEKAO S.A.

 

 

Dziękując jeszcze raz za Państwa poparcie

życzę z okazji zbliżających się Świąt

w imieniu swoim i całego Zarządu

spełnienia wszystkich marzeń,

wielu chwili refleksji, możliwości odprężenia i zachowania dystansu,

a przede wszystkim uśmiechu i wielu radości w rodzinnym gronie

 

Z pozdrowieniami

Piotr Kryst

Przewodniczący

Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.