Prezentacje

Rak gruczołu krokowego

Rak prącia

Pozostałe

Zasady stosowania leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego w okresie okołooperacyjnym z punktu widzenia anestezjologa

 

Elżbieta Baum

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Bielański Warszawa

 

 

Postępowanie  przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe

 

Wybór rodzaju znieczulenia ( blokady centralne)

 

Krwawienia śródoperacyjne i w okresie okołooperacyjnym

 

Zalety stosowania blokad centralnych

 • Zmiany metaboliczne i endokrynalne
 • Utrata krwi
 • Powikłania zakrzepowo-zatorowe
 • Powikłania krążeniowo-płucne

 

Przeciwskazanie do wykonania blokady centralnej

Pośród wielu

 • Zaburzenia krzepnięcia

 

Krwiak kanału kręgowego

 • U chorych bez profilaktyki antykoagulantami
  • zewnątrzoponowe - 1/200000
  • podpajęczynówkowe 1/320000
 • Pierwotne zaburzenia krzepnięcia, profilaktyka przeciwzakrzepowa
  • zewnatrzoponowe 1/70000
  • podpajeczynówkowe 1/100000
 • Rozszerzona profilaktyka przeciwzakrzepowa ( np. LMWH i ASA
  • zewnatrzoponowe - 1/8500
  • podpajeczynówkowe - 1/12000

 

Krwiak okołordzeniowy

Ryzyko wystąpienia w zależności od rodzaju znieczulenia

 • Znieczulenie podpajęczynówkowe
 • Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe
 • Znieczulenie zewnątrzoponowe
 • Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe

 

Krwiak okołordzeniowy - jak rozpoznać?

 • Nietypowe wydłużenie czasu trwania blokady, szczególnie motorycznej
 • Ból pleców
 • Deficyt czucia i poszerzenie deficytu ruchowego
 • Diagnostyka: CT i MRI
 • Leczenie: laminectomia, dekompresja rdzenia kręgowego, drenaż krwiaka

 

Postępowanie przeciwzakrzepowe a tryb operacji

 • Planowe - postępowanie zgodne z zaleceniami większe bezpieczeństwo / mniejsze ryzyko powikłań krwotocznych czy zakrzepowych
 • Pilne - czy istnieje czas na przygotowanie pacjenta zgodnie z zaleceniami?
  • wybór znieczulenia
  • ryzyko krwawienia

 

Postępowanie przeciwzakrzepowe w zabiegach planowych

 • Zgodne z wytycznymi
 • Zgodne z zaleceniami konsultantów
 • Efekt porozumienia między chirurgiem a anestezjologiem

 

Postępowanie przeciwzakrzepowe w zabiegach pilnych

 • Wybór znieczulenia - nie ma wyboru
 • Hemostaza ?
 • środki odwracające działanie leków przeciwzakrzepowych?
 • Siarczan protaminy
 • VitK?
 • Świeżo mrożone osocze
 • PCC, rFVII?

 

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i przeciwpłytkowa

Wnioski

 • Wiek pacjentów
 • Stosowanie leków przeciwzakrzepowych powszechne/obowiązkowe
 • Dostępność leków neutralizujących antykoagulantów nie jest powszechna, bądź takie nie istnieją
 • Decyzja indywidualna pacjent/chirurg/anestezjolog

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.