Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

W dniach 18-19 listopada odbyła się kolejna, jubileuszowa, dziesiąta już edycja Mazowieckich Dni Urologicznych. Przedstawione prezentacje, po części historyczne (100-lecie Oddziału Urologii Szpitala Praskiego), po części bezpośrednio związane z naszą codzienną działalnością (Sesja Adeptów Urologii i Sesja Varia) cieszyły się zasłużonym zainteresowaniem. Dziękuję serdecznie wszystkim wykładowcom za przygotowanie i przedstawienie bardzo interesujących prezentacji. Niezwykle wysoki poziom poszczególnych wystąpień w Sesji Adeptów pozwolił wyłonić najlepiej przedstawioną prezentację, którą pokazał Pan dr Paweł Marczuk z Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej w Siedlcach – tytuł prezentacji: Operacyjne leczenie zwężeń moczowodu.

 

W piątek 18 listopada w godzinach popołudniowych odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Ustępujący Zarząd w składzie:

 

Przewodniczący - Piotr Kryst

Vice-przewodniczący - Wojciech Rogowski

Sekretarz - Ewa Bres-Niewada

Skarbnik - Jarosław Ratajski

Członek Zarządu - Piotr Dobroński

Członek Zarządu - Artur Antoniewicz

 

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący - Tomasz Bużański

Członek Komisji - Maciej Zbrzeźniak

Członek Komisji - Przemysław Zimnoch

 

uzyskały jednogłośnie absolutorium dotyczące działalności w latach 2018-2022.

 

Wszystkim członkom OM PTU dziękuję za zaufanie i akceptację naszych działań, a ustępującemu Zarządowi dziękuję za sprawną współpracę nie tylko podczas ostatniej kadencji, ale również podczas dwóch poprzednich, czyli za prawie 12 lat wzajemnej życzliwości i wsparcia.

 

Odbyły się również kolejne wybory w wyniku których został wybrany nowy Zarząd na lata 2022-2026. Nowym Przewodniczącym Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego został wybrany:

 

Pan dr hab. n. med. Bartosz Dybowski,

 

znany dobrze w naszym środowisku urolog z Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie. Nowymi członkami zarządu (na razie bez podziału na funkcje) zostali: Ewa Bres-Niewada, Sławomir Poletajew, Łukasz Nyk, Piotr Kania i Piotr Kryst.

 

Jako ustępujący po 3-ch kadencjach Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za 10 kolejnych edycji Mazowieckich Dni Urologicznych, miejscem konferencji był zawsze hotel Panorama w Mszczonowie. Podczas każdego spotkania odbywały się dwudniowe obrady naukowe podzielone na sesje dotyczące jednego tematu wiodącego i kilka sesji tematycznych. Każde sympozjum rozpoczynał wykład inauguracyjny wygłaszany przez zaproszonych gości. Podczas tych dziesięciu edycji Mazowieckich Dni Urologicznych wystąpiło około 200 wykładowców różnych specjalności (urologia, onkologia, seksuologia, kardiologia, nefrologia, ginekologia, dermatologia, wenerologia, psychiatria) reprezentujących 60 ośrodków, głównie akademickich z całej Polski. W spotkaniach brało udział prawie 1500 uczestników, którzy wysłuchali prawie 250 wykładów. Działalność prowadzona w ramach Mazowieckich Dni Urologicznych była zawsze akredytowana - wszyscy uczestnicy otrzymują 10 punktów akredytacyjnych CME-CPD oraz 10 punktów edukacyjnych. X Mazowieckie Dni Urologiczne otrzymały również certyfikat INFARMY oraz SOWE.

 

Dziękuję również za pomoc i liczne uczestnictwo w kolejnych edycjach Urology Week - w 2018 i 2019 w Warszawie, a w 2022 roku w Kozienicach.

 

Nie można zapomnieć o możliwości bieżącej i szybkiej komunikacji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, gdzie założono tzw. grupę otwartą pod hasłem: Oddziały Mazowiecki i Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wszystkimi formalnościami związanymi z prowadzeniem strony i jej kształtem graficznym oraz systematycznym redagowaniu newslettera „NASZE JAJA” zajmuje się Agencja Komunikacji Marketingowej ABK Grupa w osobie Pana Romana Fedorczuka, którego zaangażowanie opiera się na zasadzie „pro publico bono”, za co w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję.

 

 

Dziękuję jeszcze raz w imieniu ustępującego Zarządu na 12 lat wspólnego działania i możliwości przeżycia wspólnej, „okołozawodowej” przygody w ramach naszego Oddziału.

 

Łącząc wyrazy szacunku dla wszystkich Państwa

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Kryst

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.