Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

Za nami kolejna, siódma już edycja Mazowieckich Dni Urologicznych, która tak jak poprzednie charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym prezentowanych wykładów, czego widocznym efektem była świetnie przygotowana sesja urologiczno-chirurgiczna oraz zorganizowana po raz pierwszy w Polsce sesja urologiczno-bariatryczna.

 

Ze szczególną przyjemnością wysłuchaliśmy 9 doskonale przygotowanych wykładów, które zaprezentowali podczas Sesji Adeptów nasi młodsi koledzy. Ich perfekcyjne przygotowanie i jeszcze lepsze przedstawienie wzbudziły uznanie wśród wszystkich uczestników naszego spotkania, w tym również grona chirurgów w osobach Pana Prof. Marka Szczepkowskiego i Pana Prof. Wiesława Tarnowskiego.

 

Planujemy, aby podsumowanie i krótkie omówienia wykładów ukazały się w Przeglądzie Urologicznym, a wszystkie prezentacje będą do wglądu na naszej stronie.

 

Serdecznie gratuluję Panu Doktorowi Grzegorzowi Niemczykowi z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za przedstawienie prezentacji pt.: “Uszkodzenie jelita podczas preparowania” i zdobycia nagrody głównej podczas Sesji Adeptów. Firmie ADAMED dziękuję za ufundowanie nagrody dla laureata.

 

Dziękuję jeszcze raz wszystkim wykładowcom za doskonale przygotowane prezentacje, a Państwu za cierpliwe i uważne ich wysłuchanie oraz aktywny udział w dyskusji.

 

Dziękuję P. Dyrektorowi Dariuszowi Hajdukiewiczowi z Biura Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy oraz Panu Dr Jackowi Blank, z-cy Dyrektora d/s Lecznictwa SZPLO Praga Południe za pomoc w organizacji sesji dla lekarzy rodzinnych. Tego typu sesja odbyła się po raz pierwszy i jestem przekonany o konieczności kontynuacji tego typu współpracy.

 

Jestem przekonany, że mimo naszej wielodyscyplinarnej wiedzy, praktyczny aspekt przedstawianych wykładów pozwolił Państwu na jeszcze lepsze zrozumienie i poznanie omawianych zagadnień.

 

Dziękuję również wszystkim firmom farmaceutycznym i sprzętowym, dzięki którym możliwe było zorganizowanie takiego spotkania, przy stosunkowo niewielkich kosztach ze strony uczestników.

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego VII Mazowieckich Dni Urologicznych jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za aktywny udział w naszym spotkaniu.

 

Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTU

Piotr Kryst

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.