Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

Za nami kolejna, szósta już edycja Mazowieckich Dni Urologicznych, która tradycyjnie charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym prezentowanych wykładów, co pozwoliło nam spojrzeć nieco z innej strony na ogólnie znane zagadnienia medyczne i możliwości ich diagnozowania oraz leczenia.

 

Ze szczególną przyjemnością wysłuchaliśmy 18 świetnie przygotowanych wykładów, które zaprezentowali podczas Sesji Adeptów nasi młodsi koledzy. Ich perfekcyjne przygotowanie i jeszcze lepsze przedstawienie wzbudziły uznanie wśród wszystkich uczestników naszego spotkania.

 

Serdecznie gratuluję Panu Doktorowi Wojciechowi Michalakowi z Oddziału Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku i Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zdobycia nagrody głównej podczas Sesji Adeptów za przedstawienie prezentacji pt.: Leczenie ogniskowe u chorych z rakiem stercza (opiekunem specjalizacji jest Pan dr hab. n. med. Jakub Dobruch). Firmie ADAMED dziękuję za ufundowanie nagrody głównej.

 

Dziękuję jeszcze raz wszystkim wykładowcom za doskonale przygotowane prezentacje, a Państwu za cierpliwe i uważne ich wysłuchanie oraz aktywny udział w dyskusji.

 

Jestem przekonany, że mimo naszej wielodyscyplinarnej wiedzy, praktyczny aspekt przedstawianych wykładów pozwolił Państwu na jeszcze lepsze zrozumienie i poznanie omawianych zagadnień.

 

Dziękuję również wszystkim firmom farmaceutycznym i sprzętowym, dzięki którym możliwe było zorganizowanie takiego spotkania, przy tak niewielkich kosztach ze strony uczestników.

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego VI Mazowieckich Dni Urologicznych jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za aktywny udział w naszym spotkaniu.

 

Piotr Kryst

Przewodniczący

Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego z przyjemnością i satysfakcją przekazuję Państwu list jaki otrzymaliśmy od Pana Profesora Piotra Chłosty.

 

PDF: >

 

Cieszymy się bardzo, że nasz trud i wysiłek w organizacji kolejnych edycji Mazowieckich Dni Urologicznych został zauważony w  naszym środowisku.

 

To nie tylko zasługa organizatorów, ale przede wszystkim zasługa świetnych wykładowców oraz efekt Państwa aktywnego uczestnictwa w naszych spotkaniach. Jestem przekonany, że Państwa aprobata naszych działań skłoni nas do jeszcze większej pracy, a nasze spotkania potwierdzą swoje miejsce w kalendarzu spotkań naszego środowiska, na co głęboko liczymy.

 

Dziękuję jeszcze raz za miłe słowa ze strony Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego, dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji kolejnych edycji i dziękuję wiernemu gronu uczestników wszystkich dotychczasowych edycji, bo to Państwo właśnie tworzą ten dobry i przyjazny klimat naszych spotkań.

 

Piotr Kryst

Przewodniczący

Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.