Wskazania i przyczyny

Wskazaniem do stosowania cewnikowania przerywanego są wszystkie te przypadki, w których mamy do czynienia z zaleganiem moczu w pęcherzu. Czasami może to być sytuacja tymczasowa, na przykład po operacjach urologicznych. Dość często jednak konieczne jest stosowanie cewnikowania przerywanego przez długi czas lub nawet do końca życia. Jeśli mocz pozostaje zbyt długo w pęcherzu, istnieje ryzyko, że ulegnie tam niekorzystnym zmianom, co może sprzyjać namnażaniu się bakterii i prowadzić do zakażenia układu moczowego, a nawet uszkodzenia nerek.

 

Do najczęstszych przyczyn wpływających na konieczność stosowania cewnikowania przerywanego należą schorzenia o podłożu neurologicznym, a w szczególności:

  • uraz rdzenia kręgowego
  • rozszczep kręgosłupa
  • stwardnienie rozsiane (SM)
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • nowotwory OUN
  • wylew, udar

 

Cewnikowanie przerywane mogą stosować wszyscy odpowiednio zdiagnozowani przez lekarza pacjenci, wykazujący się odpowiednią sprawnością manualną lub też ich opiekunowie chętni do wykonywania tej czynności. Do ewentualnych przeciwwskazań mogą jednak należeć:

  • nietypowa anatomia cewki moczowej
  • pojemność pęcherza mniejsza niż 200 ml.
  • niezdolność lub niechęć do przestrzegania harmonogramu cewnikowania

 

Co istotne, samocewnikowanie powinno być wykonywane wyłącznie wtedy, gdy jest zalecone przez lekarza, zaś stosowanie cewników powinno być rozpoczynane dopiero po przeszkoleniu przez personel medyczny.

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.