Rak Prostaty - Debaty Regionu Europy Środkowo-Wschodniej

20 maja 2017, Sinaia, Rumunia

 

 

Obecne i przyszłe metody terapeutyczne w zaawansowanym raku prostaty: jakie mamy opcje?  >

Godz. 10:20 - 11:20

 

Uczestnicy:

Chair - Dr. Gabriel Kacso

Dr Robert Jones, UK

Dr Iwona Skoneczna - Polska

Dr Laurenţia Nicoleta Galeş - Rumunia

 

W minionych latach zarejestrowano kilka leków stosowanych w terapii zaawansowanego raka prostaty, czego rezultatem jest polepszenie wyników leczenia. Wciąż jednak poszukuje się odpowiedzi na pytania, które umożliwią zastosowanie optymalnego leczenia dla konkretnego pacjenta.

 

Podczas sesji przedstawione zostaną opcje terapeutyczne dla pacjentów w stadium mCRPC, dostępne dziś i w niedalekiej przyszłości. W trakcie sesji eksperci  będą prowadzili rozważania  w jaki sposób najnowsze dane zastosować w praktyce klinicznej, aby zoptymalizować efekt terapeutyczny.

 

Punktem wyjścia do dyskusji będą najnowsze wytyczne międzynarodowe i wzięte zostaną pod uwagę wyniki ostatnich badań. Dla których pacjentów najlepszym rozwiązaniem jest wczesna chemioterapia, a którzy odniosą najlepszą korzyść z zastosowania nowoczesnej hormonoterapii oraz jaka powinna być sekwencja leczenia? - to gorące pytania ostatnich lat podniesione po opublikowaniu takich badań jak Charted i Stampede.

 

 

Regionalne aspekty terapii zaawansowanego  raka gruczołu krokowego - rzeczywistość i doświadczenia lokalne  >

Godz. 11:30 - 12:30

 

Uczestnicy:

Chair - Dr. Gabriel Kacso

Dr Laurentia Nicoleta Gales, Rumunia

Dr Iwona Skoneczna, Polska

Dr Krizstina Biro, Węgry

Dr Martin Romančík, Słowacja

 

Sesja edukacyjna będzie uwzględniać obecny stan wiedzy dotyczący zaawansowanego, w tym przerzutowego raka gruczołu krokowego. Regionalne aspekty podejścia do leczenia zostaną przedstawione przez ekspertów z 4 krajów europejskich - Rumunii, Polski, Słowacji i Węgier.

 

Uczestnicy forum postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak zidentyfikować optymalne podejście do leczenia konkretnych grup chorych z rakiem przerzutowym. Ponadto, zostanie przeanalizowane znaczenie interdyscyplinarnej współpracy urologów, onkologów, radioterapeutów i radiologów w procesie diagnostyki i leczenia raka prostaty. Na koniec omówione zostaną podobieństwa i różnice w podejściu terapeutycznym do choroby.

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.