Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Z dużą satysfakcją chciałbym poinformować, że II Klinika Urologii CMKP kontynuuje swoje działania edukacyjne również w 2019 roku. Pod koniec lutego br. odbyły się równolegle dwie edycje warsztatów.

 

W Oddziale Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku odbyła się pierwsza edycja warsztatów laparoskopowych

 

Laparoskopowa Prostatektomia Radykalna

Kurs dla początkujących

 

Grupa doświadczonych wykładowców: dr Łukasz Nyk, dr Mariusz Ciemerych, dr Stanisław Szempliński, dr Omar Tayara, dr Wojciech Malewski i dr Jan Powroźnik wykonała wspólnie z grupą rezydentów z Krosna i Katowic siedem prostatektomii radykalnych. Dodatkowo uczestnicy mogli wysłuchać kilku wykładów dotyczących kwalifikacji chorych do zabiegu oraz postępowania z pacjentami po operacji.
W Klinicznym Oddziale Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie odbyła się piąta już edycja

 

Endoskopowych Warsztatów usuwania kamieni nerkowych

i moczowodowych metodą RIRS

 

Warsztaty miały tradycyjnie charakter typowo praktyczny, a wszyscy uczestnicy mieli możliwość współuczestniczenia w zabiegach pod czujnym okiem prowadzących zajęcia: Dr Przemysława Zimnocha i piel. Elżbiety Terlikowskiej

Aktywnymi uczestnikami V edycji byli:

 • dr Mirosław Łesiow (Mazurskie Centrum Onkologii w Olsztynie)
 • dr Tomasz Kupski (CSK MSWiA w Warszawie)
 • dr Jolanta Samotyjek (SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym)
 • dr Piotr Marczyński (Szpital Praski w Warszawie)
 • dr Grzegorz Piotrowicz  (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)
 • dr Joanna Torz  (Radomski Szpital Specjalistyczny)
 • dr Leszek Michalak i  dr Piotr Nowaczkiewicz (Centrum Medyczne HCP w Poznaniu

  oraz instrumentariuszki:
 • Katarzyna Tyszko-Kaczyńska (WIM)
 • Dorota Gola i Emilia Kwiatkowska (Radomski Szpital Specjalistyczny )

 

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom warsztatów za ich zaangażowanie, cierpliwość i aktywny udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

 

Współorganizatorem obydwu edycji warsztatów była firma Meden-Inmed Sp. z o.o.

 

Już wkrótce planujemy kolejne edycje warsztatów, na które serdecznie zapraszam w imieniu całego Zespołu Kliniki

 

Dr n. med. Piotr Kryst

po Kierownika II Kliniki Urologii CMKP

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.