I MAZOWIECKIE DNI UROLOGICZNE

 

Organizator - Oddział Mazowiecki PTU

Organizator techniczny konferencji - IMPULS

 

Termin: 15 - 16.11.2013r. (piątek-sobota)

Miejsce - Hotel Panorama, Mszczonów

Komitet naukowy - Dr hab. n. med. Piotr Dobroński, Dr n. med. Piotr Kryst

 

Program:

15.11.2013r. - piątek po południu

  • godz. 17.00 - 18.30
    rejestracja - lista obecności CME-CPD, wydanie teczek, identyfikatorów i materiałów informacyjnych
  • godz. 19.00 - Chata Góralska
    otwarcie konferencji i uroczyste wręczenie dyplomów honorowych: Prof. Wojciech Pypno, Prof. Henryk  Zieliński, Dr Ryszard Hanecki, Dr Maciej Zbrzeźniak
  • godz. 19.30 - kolacja
    występ - zespół Chocolate Dance Show - barwne i efektowne pokazy tańca w wykonaniu 2 tancerek latino

 

16.11.2013r. - sobota

rozpoczęcie obrad godz. 09.15


I sesja BPH - Piotr Kryst, Piotr Dobroński

 

09.30 - 09.40 - Piotr Kryst - Leczenie operacyjne BPH na terenie woj. maz.

09.40 - 10.10 - Tomasz Borkowski - Adenomectomia laparoskopowa - technika, wyniki, wskazania i miejsce

w leczeniu zabiegowym

10.10 - 10.40 - Piotr Chłosta - Adenomectomia laparoskopowa - komentarz

10.40 - 10.55 - Grzegorz Piotrowicz - Fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP) laserem

Greenlight XPS 180W u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego - wyniki leczenia pierwszych 50 kolejnych pacjentów

10.55 - 11.10 -  Rafał Jedynak - Porównanie skuteczności laserowej waporyzacji ielektroresekcji stercza

w łagodnym rozroście gruczołu krokowego

 

11.10 - 11.30 - przerwa kawowa

 

11.30 - 11.45 -  Artur A. Antoniewicz - TURPIS, czyli TURP XXI wieku

11.45 - 12.05 - Jacek Judycki - Zastosowanie lasera tulowego w endoskopowym leczeniu BPH.

12.05 - 12.25 - Henryk Krasnowski - Laserowa enukleacja gruczolaka stercza - tips and tricks.

Technika operacji, praktyczne różnice pomiędzy rodzajami laserów, powikłania wczesne i późne - doświadczenia po 500 wykonanych zabiegach

12.25 - 12.40 - Łukasz Wójcik - terapie mieszane w leczeniu zachowawczym BPH (wg EAU Guidelines)

12.40 - 13.00 - Dyskusja, zakończenie sesji

 

 

13.00 - 14.00 - lunch

 

II sesja - Varia - Piotr Dobroński, Piotr Kryst

 

14.00 - 14.20 - Tomasz Borkowski - Rak stercza oporny na kastrację - nowe możliwości leczenia

z perspektywy urologa

14.20 - 14.40 - Piotr Radziszewki - Mirabegron - dlaczego, komu i kiedy?

14.40 - 15.00 - Anna Bonder-Nowicka - Rola Levofloxacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego

15.00 - 15.20 - Vincenzo Aloisantoni - Macrophage and inflmmation - what new?

 

15.20 - 15.45 - przerwa kawowa

 

15.45 - 15.55 - Sergej Sikorski - Niezwykły przypadek kamicy moczowej

15.55 - 16.05 - Łukasz Zapała - Kwalifikacja urologiczna do przeszczepienia nerki

16.05 - 16.20 - Gerard Grotthuss - Zalety i pułapki RIRS

16.20 - 16.45 - Dyskusja, podsumowanie sesji

16.45 - 17.00 - Zakończenie obrad

 

17.00 - 17.30 - Wydanie certyfikatów (punktacja CME-CPD)

 

17.00 - 18.30 - Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTU

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.