Program IX Mazowieckich Dni Urologicznych

 

15.11.2019r. (piątek)

 

09.00 - 10.15

Rejestracja, wydanie teczek, identyfikatorów i materiałów informacyjnych

 

10.10 - 10.15 - Otwarcie konferencji

Piotr Kryst - przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTU

 

10.15 - 10.50 - Wykład otwierający konferencje

Wiktor Niedzicki - Historia brudu

 

SESJA 1

Pacjent z rakiem gruczołu krokowego z grupy pośredniego i wysokiego ryzyka

w opinii urologa i radioterapeuty

 

Przewodniczący sesji: Tomasz Borkowski, Artur Antoniewicz, Bartosz Dybowski

 

10.50 - 11.05

Artur Antoniewicz - wykład otwierający sesję

 

11.05 - 11.20

Tomasz Borkowski - Standardy przygotowania chorych - prezentacja przypadku + pytania do wykładowców

 

11.20 - 11.35

Łukasz Nyk - Standardy przygotowania chorych do PR

 

11.35 - 11.50

Paweł Banatkiewicz - Standardy przygotowania chorych do radioterapii radykalnej

 

11.50 - 12.00

Podsumowanie, dyskusja, wnioski

 

12.00 - 12.15

Tomasz Borkowski - Rak wysokiego ryzyka - idealny i niepożądany pacjent do PR, zalety PR + kalkulator onkologiczny

 

12.15 - 12.30

Michał Szyburski - Rak wysokiego ryzyka - idealny i niepożądany pacjent do RT, zalety RT, leczenie oszczędzające z wykorzystaniem nowoczesnych technik - CyberKnife

 

12.30 - 12.45

Podsumowanie, dyskusja, wnioski

 

12.45 - 13.00

Bartosz Dybowski - wznowa po PR - kiedy i jakie leczenie?

 

13.00 - 13.15

Robert Matys - wznowa po RT - kiedy i jakie leczenie?

Brachyterapia HDR stercza w leczeniu wznowy po RT

 

13.15 - 13.30

Podsumowanie, dyskusja, wnioski

 

13.30 - 14.30

LUNCH

 

PREZENTACJA PRZYPADKÓW

 

14.30 - 14.40

Norbert Piotrkowicz - RT chorych na raka stercza z cechą N+ - kiedy, jak i dlaczego?

 

14.40 - 14.50

Tomasz Borkowski - Chory z chorobą oligometastatyczną

 

14.50 - 15.00

Michał Skrzypczyk  - Powikłania po PR - dalsze leczenie

 

15.00 - 15.10

Bogusława Buczek-Orzechowska - Powikłania po RT - dalsze leczenie

 

15.10 - 15.30

Próba wypracowania konsensusu - opinia ekspertów

 

SESJA GŁÓWNA

RADIOLODZY I UROLODZY - NIEROZŁĄCZNA PARA?

 

Przewodniczący sesji: Tomasz Borkowski, Artur Antoniewicz, Piotr Dobroński

 

15.30 - 15.50

Jerzy Walecki - Obrazowanie w urologii - state of the art

 

15.50 - 16.35

Jerzy Walecki - Obrazowanie w diagnostyce raka pęcherza moczowego

 

16.35 - 17.20

Katarzyna Sklinda - Diagnostyka raka stercza

 

17.20 - 18.05

Bartosz Mruk - Radiologia interwencyjna w urologii

 

18.05 - 18.30

Dyskusja, podsumowanie i zakończenie sesji

 

19.30

Kolacja

 

16.11.2019r. (sobota)

 

08.00 - 09.00

Śniadanie

 

SESJA 2

NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO - NOWOŚCI

 

Przewodniczący sesji: Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada

 

09.00 - 09.20

Jakub Żołnierek - Rak nerki - wyzwanie dla urologa i onkologa

 

09.20 - 09.40

Norbert Piotrkowicz - Radykalna hipofrakcjonowana teleterapia w skróconym czasie z brachyterapią HDR u chorych z rakiem prostaty. Ocena tolerancji leczenia i wstępne wyniki.

 

09.40 - 10.00

Tomasz Borkowski - Kalkulator onkologiczny - aplikacja na telefon

 

SESJA 3

Sesja Adeptów Urologii (SAU)

 

Przewodniczący sesji: Sławomir Poletajew, Anna Kołodziej, Bartosz Brzoszczyk

 

10.00 - 10.15

Sumit Sharma - Zemsta Nilu, czyli rak pęcherza moczowego indukowany infekcją Schistosoma haematobium

 

10.15 - 10.30

Adrian Podkański - Jak radzić sobie w erze niedostępności terapii BCG?

 

10.30 - 10.45

Monika Kuca - Leczenie nerkooszczędzające pacjentów z guzami nerek

 

10.45 - 11.00

Weronika Zahorska - Metody określania zasięgu propagacji układu naczyniowego przez czop nowotworowy w raku nerki

 

11.00 - 11.15

Bartłomiej Zagożdżon - Leczenie raka stercza metodą HIFU

 

11.15 - 11.30

Izabela Maj - Ratunkowa limfadenektomia laparoskopowa u pacjentów ze wznową węzłową po leczeniu radykalnym raka prostaty

 

11.30 - 11.45

Bernard Adamowicz - Limfadenektomia pachwinowa w raku prącia: obrazowanie węzłów chłonnych i leczenie małoinwazyjne

 

11.45 - 12.00

Daniel Ludwiczak - Łączenie metod z zakresu chirurgii minimalnie inwazyjnej w urologii

 

12.00 - 12.15

Sabina Ponikowska - Torbiele nerek: diagnostyka i leczenie

 

12.15 - 12.30

Marcin Malowany - Priapizm jako ostry stan urologiczny

 

12.30 - 12.45

Paweł Jędrzejczyk - Hipogonadyzm u starszych mężczyzn

 

12.45 - 13.00

Maciej Łuba - Zaburzenia seksualne u pacjentów po leczeniu operacyjnym z powodu zwężenia cewki moczowej

 

Dyskusja, podsumowanie sesji, zakończenie obrad, wręczenie nagrody za najlepsze wystąpienie podczas sesji adeptów.

Zakończenie i podsumowanie konferencji.

Rozdanie certyfikatów uczestnictwa (CME-CPD)

 

14.00 - 15.00

Lunch

 

15.30 - 16.30

Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTU

 

 

Komitet Naukowy:

Piotr Kryst, Jerzy Walecki, Katarzyna Sklinda,

Tomasz Borkowski, Sławomir Poletajew

 

Komitet Organizacyjny:

Artur A. Antoniewicz,  Ewa Bres-Niewada, Piotr Dobroński,

Piotr Kryst, Sławomir Poletajew, Wojciech Rogowski

 

Organizatorzy Konferencji:

ODDZIAŁ MAZOWIECKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

SEKCJA ADEPTÓW UROLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

II KLINIKA UROLOGII CMKP

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ I OBRAZOWEJ CMKP

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.