Prezentacje

Rak gruczołu krokowego

Rak prącia

Pozostałe

Badania dodatkowe i ocena zaawansowania raka prącia: Guz pierwotny

 

Paweł Stajno

Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

V Mazowieckie Dni Urologiczne 6-7 XI 2015

 

 

Badanie fizykalne

 

Stanowi najważniejszy element we wstępnej ocenie zmiany pierwotnej!

 

Na podstawie oglądania i palpacji należy ocenić następujące cechy zmiany pierwotnej:

 • Lokalizację zmiany (zmian) - napletek/żołądź/trzon prącia
  • Należy odprowadzić napletek i ocenić żołądź, okolicę rowka zażołędnego oraz wewnętrzną blaszkę napletka
  • Jeżeli odprowadzenie napletka nie jest możliwe, konieczne będzie jego rozcięcie
 • Wielkość
 • Kolor i charakter zmian : zmiana płaska/wrzodziejąca/egzofityczna/krwawiąca….
 • Zakres nacieku :  ocena spoistości żołędzi i trzonu prącia - wstępne ustalenie czy zmiana jest powierzchowna, czy też nacieka ciało gąbczaste i/lub ciała jamiste lub cewkę moczową

 

 

 

 

 

Badania dodatkowe

 

Mają znaczenie pomocnicze w ocenie zakresu nacieku raka, zwłaszcza przy wyznaczaniu granic resekcji guza pierwotnego (leczenie organooszczędzające)

 

USG (sonda liniowa) :

 • Ocena relacji guza do takich struktur jak osłonka biaława, ciała jamiste, czy cewka moczowa
 • Ograniczona przydatność przy ocenie niewielkich zmian zlokalizowanych w obrębie żołędzi

 

MRI w trakcie wzwodu wyindukowanego  podaniem prostaglandyny E1 do ciał jamistych

  (ang. pharmacologically induced penile erection, PIPE) :

 • Pozwala na rozróżnienie ciał jamistych, ciała gąbczastego (mają one silny sygnał) od osłonki białawej (słaby sygnał)
 • Guzy prącia są zmianami hypointensywnymi zarówno w obrazowaniu T1-, jak i T2-zależnym.
 • Po podaniu kontrastu gadolinowego, w obrazach T1-zależnych, guz prącia najczęściej ulega silniejszemu wzmocnieniu niż ciała jamiste
 • Obrazy T2-zależne dobrze uwidaczniają granicę guza oraz jego naciekanie na trzon prącia

 

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.