dr n. med. Wojciech W. ROGOWSKI

 

Wykształcenie

1983 - dyplom lekarza

I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

 

1987 - I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej

Klinika Chirurgii Ogólnej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

 

1990 - II stopień specjalizacji z urologii

Oddział Urologii Szpitala Wolskiego w Warszawie

 

1996 - tytuł doktora n. med.

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

Praca doktorska pt. „Ocena wartości zmodyfikowanej zaotrzewnowej limfadenektomii ograniczonej do usuwania makroskopowo zmienionych węzłów chłonnych przetrwałych po chemioterapii zawierającej cisplatynę u chorych na nienasieniakowate zarodkowe nowotwory jądra w II stopniu zaawansowania klinicznego”.

Promotor: prof. dr hab. med. Grzegorz Madej

 

Doświadczenie zawodowe

Oddział Urologii Szpitala Wolskiego w Warszawie:

1984 - 1987 mł. asystent

1987 - 1990 asystent

1990 - 1991 st.asystent

 

Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie:

1991 - 1996 asystent naukowy

1996 - 1999 adiunkt

1999 - 2007 Kierownik Oddziału Zabiegowego

 

Kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie:

Od 16.10. 2007 do chwili obecnej

 

Praca dydaktyczna

 • organizowanie, prowadzenie i wykłady na kursach podyplomowych CMKP
 • wykłady na kursach organizowanych przez Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
 • wykłady na konferencjach i zjazdach polskich towarzystw naukowych
 • wykłady na konferencjach i sympozjach tematycznych dotyczących uroonkologii i urologii

 

Piśmiennictwo

 • autor I współautor 39 prac oryginalnych
 • autor rozdziałów w 2 publikacjach książkowych
 • autor i współautor 32 doniesień zjazdowych

 

Przynależność do stowarzyszeń zawodowych i naukowych

 • Polskie Towarzystwo Urologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,
 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne.

 

Pełnione funkcje społeczne

 • V/e Przewodniczący Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
 • przewodniczący Rady Fundacji - Fundacja Wspomagająca Chorych na Nowotwory Urologiczne „Wygrajmy Zdrowie”  im. Prof. Grzegorza Madej

 

Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego za najlepszą pracę prezentowaną w czasie XXXIII Kongresu Naukowego PTU w Szczecinie - za pracę z dziedziny brachyterapii w raku gruczołu krokowego.
 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany w związku z obchodami 70-lecia powstania Instytutu Radowego, za całokształt pracy w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

 

Staże zawodowe

1993 Urology Ward, St. James’s University Hospital, Leeds, Anglia

 

1996 Urology - Oncology Department, University of Florida, Gainesville, USA (Stypendium Fundacji im. Stefana Batorego)

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.