dr hab. n. med. Artur ANTONIEWICZ, FEBU

 

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Urologii

EBU Examination Committee Chairman

Kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

Centrum Uronefrologii

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa

 

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1989). Specjalizację z urologii oraz stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskał w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie (1995). Od 1995 r. związany z Oddziałem Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego, w latach 1997-2011 zastępca ordynatora oddziału, a od 2011 r. - ordynator oddziału urologii. Aktywny chirurg na polu onkologii urologicznej i endourologii. Kierował szkoleniem specjalizacyjnym 8 urologów.

 

Członek PTU od 1989 r. W latach 1996-2000, oraz od 2016 członek zarządu Oddziału Warszawskiego PTU. W latach 1997-2011 adiunkt Kliniki Urologii CMKP w Warszawie. W latach 2000-2010 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na egzamin specjalizacyjny z urologii w Polsce. Od 2016 pełni funkcję Przewodniczącego PKE CEM. W latach 2000-2008 członek Prezydium Zarządu Głównego PTU. Od roku 2000 członek Komitetu Naukowego PTU.

 

Od roku 2002 delegat PTU do EBU, członek Accreditation Committee (2002-2009) oraz Examination Committee (od 2006). Od 2011r. EBU Examination Committee Chairman, a także egzaminator międzynarodowy na egzaminie europejskim w Brukseli. Od 2007 założyciel i Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Pomocy Urologom im. dr med. Wojciecha Husiatyńskiego.  Od 2005 konsultant w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

 

Od 2016 pełni funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Urologii. Laureat nagród i wyróżnień (m.in. CMKP, PTU), aktywny członek stowarzyszeń naukowych (PTU, EBU, EAU, SIU), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011). W 2014 r. habilitował się na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Autor 146 publikacji (z czego 98 w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych), 46 referatów i wykładów, 7 rozdziałów w książkach, 2 monografie. Aktywnie uczestniczył w ponad 300 kongresach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Aktywny koordynator badań klinicznych w urologii, członek komitetów redakcyjnych czasopism lekarskich o zasięgu krajowym (Wiadomości Lekarskie) i międzynarodowym (Central European Journal of Urology, Journal for Minimally Invasive Therapy, Archive of Medical Science i in.).

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.