dr hab. n. med. Piotr DOBROŃSKI

 

Urodzony w 1963 r w Olsztynie. Życie zawodowe związał z Warszawą. Uzyskał dyplom  lekarza z wyróżnieniem w Warszawskiej Akademii Medycznej (1989). W czasie studiów otrzymywał stypendia Rektora i ministra zdrowia i opieki społecznej. Także w AM uzyskał specjalizację I st z chirurgii ogólnej (1994) , w 1998 r uzyskał polską i europejską speclaizację z urologii (IIst, FEBU).

 

W 2002 r obronił doktorat z wyróżnieniem w II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej („Odległe wyniki anatomiczne i czynnościowe wytwarzania pochwy z uszypułowanego płata pęcherza moczowego w zespole Mayera-Rokitansky’ego-Kustera-Hausera”) nagrodzona jako najlepszy doktorat w 2002r. nagrodą im T Krzeskiego i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego im Józefa Brudzińskiego).

 

Uzyskiwał  kilkukrotnie nagrody zespołowe Rektora WUM za publikacje, podręcznik i badania wieloośrodkowe.

 

W 2013 r także w II Wydziale Lekarskim WUM uzyskał stopień doktora habilitowanego (główne osiągnięcie- cykl prac nt nietrzymania moczu).

 

Odbywał w czasie studiów staże w Hiszpanii (Kadyks) i Republice Południwej Afryki (Carletonvile) a po uzyskaniu dyplomu staże naukowo-szkoleniowe w Austrii (Innsbruck, Wiedeń), Francji (Paryż), Niemczech (Hamburg) i USA (San Francisco). W ramach programu Erasmus jako "visiting professor" odwiedził Klinikę Urologii Uniwersytetu w Perugii we Włoszech.

 

Staż podyplomowy odbył w I Klinice Ginekologii i Położnictwa AM gdzie podjął pierwszą pracę. W latach 1990-2008  pracował w Katedrze i Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt i ordynator oddziału, a w latach 2008 - 2014 w Oddziale Urologicznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie jako starszy asystent. Od kwietnia 2014r. pracuje ponownie w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnosciowej WUM na stanowisku zastępcy kierownika Kliniki  i ordynatora jednego z oddziałów.

 

Członek Rady I Wydziału Lekarskiego WUM. Recenzent kilku czasopism urologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Był członkiem Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) w latach 2000-2008.

 

Autor i współautor ok. 60 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych (w tym Eur Urol, BJU Int, J Urol, Urology), 17 monografii i rozdziałów do książek i ok. 130 doniesień zjazdowych. Zaangażowany w dydaktykę akademicką dla studentów polskich i anglojęzcznych, wykładowca kursów specjalizacyjnych CMKP. Główne sfery zainteresowań zawodowych to andrologia (chirurgia niepłodności męskiej), mikrochirurgia, nietrzymanie moczu, biotechnologie oraz łagodny rozrost stercza i rak stercza.

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.