dr n. med. Ewa BRES-NIEWADA

 

Wykształcenie

2004 - 2010r.

Specjalizacja z urologii, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

06.2010r

Egzamin specjalizacyjny i uzyskanie tytułu FEBU

 

1995 - 2001r.

Studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dyplom lekarza z wyróżnieniem 06.2001r.

 

1991 - 1995r.

XVII Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie

 

Doświadczenie zawodowe

od 2011r.

praca w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta

 

od 2003r.

praca w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na stanowisku młodszego, a następnie starszego asystenta

 

2005 - 2007r.

staż (w ramach specjalizacji z urologii) z chirurgii ogólnej, laparoskopowej i naczyniowej w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

2002 - 2003r.

staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

 

Dorobek naukowy

  • Tytuł doktora nauk medycznych przyznany przez I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 03.2010r. Temat rozprawy doktorskiej: "Możliwości i ograniczenia metody przezskórnej nefrolitotrypsji w leczeniu chorych z kamicą nerki podkowiastej”
  • Autorka lub współautorka kilkunastu publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych.
  • Autorka rozdziału „Kamica Moczowa” do „Podręcznika Chirurgii” pod red. prof. J. Szmidta.
  • Autorka lub współautorka kilkudziesięciu doniesień zjazdowych na konferencjach Polskich i międzynarodowych.

 

Przynależność do towarzystw naukowych

  • Członek rzeczywisty Polskiego Towarzystwa Urologicznego
  • Od 2013r. Sekretarz Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
  • Członek Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego
  • Członek European Association of Urology (EAU)
  • Członek European Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS)

 

Główne zainteresowania zawodowe

Kamica moczowa, chirurgia cewki moczowej

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.