dr n. med. Piotr KRYST

Studia

1979 - 1985 - I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

 

Praca zawodowa

1990 - stypendysta Rządu Francuskiego w Klinice Urologii Szpitala Cochin w Paryżu

 

1985 - 1994 - mł. asystent w Klinice Urologii Akademii medycznej w Warszawie

 

1995 - rezydent Kliniki Urologii Szpitala CMC w Paryżu

 

1994 - 1996 - st. asystent w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

 

1996 - 2007 - adiunkt w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

 

2000 - 2007 - Ordynator oddziału B w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

 

2008 - nadal - Ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

 

Dorobek naukowy

1986 - 1988 - Specjalizacja z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Czerniakowskiego

 

1988 - Specjalizacja I st. z chirurgii ogólnej - egzamin państwowy

 

1989 - 1994 - Specjalizacja z urologii w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

 

1994 - Specjalizacja II st. z urologii - egzamin państwowy

 

1995 - Stopień doktora nauk medycznych - tytuł doktoratu: "Leczenie chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego (Tis, Ta, T1, G1 - G3) dopęcherzowymi wlewkami szczepionki IMMUN BCG PASTEUR F"

 

Publikacje, wystąpienia zjazdowe oraz prace badawcze

  • pierwszy autor lub współautor 87 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych
  • pierwszy autor lub współautor 58 publikacji w piśmiennictwie krajowym lub zagranicznym.
  • współbadacz w kilkunastu badaniach klinicznych odbywających się zgodnie z zasadami GCP - tematy wiodące: rak gruczołu krokowego, rak pęcherza moczowego, łagodny rozrost gruczołu krokowego
  • kierownik 2-ch grantów naukowych KBN (tematy wiodące - powierzchowny rak pęcherza moczowego i zaburzenia potencji;
  • 1998r. - wygrana w konkursie KBN i TVP na najlepszy grant naukowy w dziedzinie medycyny).
  • nagroda zespołowa dydaktyczna pierwszego stopnia za współautorstwo, opracowanie i wydanie podręcznika dla studentów medycyny pt. „Urologia” - Akademia Medyczna w Warszawie, 10.2007r.

 

Przynależność do organizacji i towarzystw

od 1992 r. - członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego

od 2013 r. - przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

od 1994 r. - członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

 

Zainteresowania

Kolarstwo szosowe, torowe i górskie

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.