Prezentacje

Rak gruczołu krokowego

Rak prącia

Pozostałe

Active surveillance - przegląd dostępnych wyników badań

 

Artur Pakuszewski

Oddział Urologiczny

Szpital Bielański im ks. Jana Popiełuszki

 

 

Czym jest aktywny nadzór?

 

 

Aktywny nadzór

Proces terapeutyczny, który możemy zaproponować wyselekcjonowanej grupie mężczyzn  z rozpoznanym rakiem stercza. Polega on na odroczeniu leczenia radykalnego do momentu progresji nowotworu. Ma on na celu  skupienie się na leczeniu istotnych klinicznie nowotworów oraz unikniecie przez większość pacjentów działań niepożądanych leczenia radykalnego.

 

 

Kwalifikacja

 • T1c, T2a
 • PSA < 10 ng/ml
 • Gleason Score ≤ 6 (<60 lat) ; ≤ 3+4 ( >70 lat)
 • Mała objętość guza <50% rdzenia tkankowego i ≤ 3/12 zajętych rdzeni tkankowych
 • Spodziewany czas przeżycia >10 lat
 • Brak zmian mierzalnych/ istotnych w mpMRI 3-teslowym

 

Protokół obserwacji

 • PSA; DRE - 3-6 miesięcy
 • mpMRI; biopsja stercza - 6-12 miesięcy

 

Zmiana kwalifikacji

 • Szybkość wzrostu PSA ( PSA velocity ) > 1ng/ml/rok
 • Progresja w DRE
 • Wzrost punktacji w skali Gleasona
 • Życzenie pacjenta

 

Guideliness EAU Prostate Cancer 2016

 

 

Wyniki leczenia

 

 

Long-term follow-up of a large active surveillance cohort of patients with prostate cancer.

 • 993 pacjentów, średni wiek 67,8 lat
 • Kryterium włączenia: T1c lub T2a, PSA ≤ 10, wiek poniżej 70, Gleason score ≤ 6
 • Follow-up 6,4 roku
 • Protokół obserwacji: PSA; DRE - 3-6 miesięcy; mpMRI; biopsja stercza - 6-12 miesięcy
 • Włączenia aktywnego leczenia: Szybkość wzrostu PSA > 1ng/ml/rok; Progresja w DRE; Wzrost Gleason score.

 

Klotz, L., et al. Long-term follow-up of a large active surveillance cohort of patients with prostate cancer. J Clin Oncol, 2015.

 

Wprowadzenie aktywnego leczenia

 

27% wprowadzenie aktywnego leczenia:

 • 35% wzrost Gleason score,
 • 43,5 %  PSA-DT<3 lat ,
 • 6 % wybór pacjenta,
 • 15,5 % inne przyczyny.

 

 

Systematic Review and Meta-analysis of Factors Determining Change to Radical Treatment in Active Surveillance for Localized Prostate Cancer

 • Metaanaliza 26 kohort; 7267 pacjentów; średni wiek 63-70,5 lat;
 • Kryterium włączenia: skala Gleason (23 badania); ocena zawansowania T (22 badania); PSA ( 19 badań)
 • Follow-up 3,5 roku (1,5- 7,5 roku); regularne badanie PSA (26 badań), regularne biopsje stercza (23 badania); biopsja przy  progresji PSA/ DRE ( 3 badania)

 

Simpkin A, et al. Systematic Review and Meta-analysis of Factors Determining Change to Radical Treatment in Active Surveillance for Localized Prostate Cancer; University of Bristol , UK

 

Wprowadzenie aktywnego leczenia

 

35,2 % pacjentów wymaga wprowadzenia leczenia radykalnego:

 • 38% - wzrost punktacji Gleason ,
 • 29% - wynik biopsji,
 • 29% - wzrost PSA,
 • 20% - wybór pacjenta.

 

 

 • PRIAS; Roterdam; Holandia

 

 • 2494 pacjentów (2006-2012r)
 • Follow-up 1,6 lat
 • Kryterium włączenia: ≤ T2, PSA ≤10, Gleason score ≤ 3+3, ≤ 2 pozytywnych rdzeni tkankowych
 • Protokół obserwacji: PSA co 3 mies. przez 2 lata, później co 6 miesięcy, DRE co 6 mies. przez 2 lata, później co 12 miesięcy, Biopsja 1,4,7 roku lub PSADT 3-10 mies.
 • Włączenie aktywnego leczenia: PSADT <3 miesięcy, Gleason score >7, > 2 pozytywnych rdzeni, > T2

 

Bul M, Zhu X, Valdagni R, et al. Active surveillance for low-risk prostate cancer worldwide: the PRIAS study. Eur Urol 2012;63:597-603.

 

Wprowadzenie aktywnego leczenia

 

21 % wprowadzono radykalne leczenie:

 • 73 % wynik biopsji, skrócenie PSADT,
 • 8 % wybór pacjenta,
 • 19 %  inne przyczyny.

 

 

 • UC, San Francisco; USA

 

 • 466 pacjentów (1995-2010r)
 • Follow-up 3,9 lat
 • Kryterium włączenia: skala CAPRA (wiek, Gleason score, PSA, % pozytywnych rdzeni, T)
 • Protokół obserwacji: PSA co 3 mies., DRE co 3 mies., biopsja co 12-24 mies.
 • Włączenie aktywnego leczenia: PSADT <2 lat, Gleason score ≥ 3+4,

 

Cooperberg MR, Cowan JE, Hilton JF, et al. Outcomes of active surveillance for men with intermediate-risk prostate cancer. J Clin Oncol 2011;29:228-34.

 

Wprowadzenie aktywnego leczenia

 

35 % wprowadzono radykalne leczenie:

 • 45 % wynik  biopsji,
 • 10 % skrócenie PSADT,
 • 23 % wzrost PSA,
 • 22 % inne przyczyny.

 

 

 • ERSPC, Goteborg, Szwecja

 

 • 439 pacjentów (1995-2010r)
 • Follow-up 6 lat
 • Kryterium włączenia:  ≤ T2, PSA ≤20 ng/ml, Gleason score ≤ 4+3, ≤ 3 pozytywnych rdzeni tkankowych.
 • Protokół obserwacji: PSA co 3-6 mies. DRE co 3-6 mies., Biopsja po analizie PSA, DRE
 • Włączenie aktywnego leczenia: wzrost PSA, >T2, Gleason score >7

 

Godtman RA, Holmberg E, Khatami A, Stranne J, Hugosson K. Outcome following surveillance of men with screen-detected prostate cancer. Results from the Gothenburg randomised population-based prostate cancer screening trial. Eur Urol Suppl 2012;11:e1094.

 

Wprowadzenie aktywnego leczenia

 

37 %  wprowadzono radykalne leczenie:

 • 47 % wzrost Gleason score,
 • 4 % zmiana cechy T,
 • 27 % wzrost PSA,
 • 22 % inne przyczyny.

 

 

Wniosek:

 

21-37% pacjentów poddanych aktywnemu nadzorowi wymaga wprowadzenia leczenia radykalnego.

 

 

Jakość życia pacjentów poddanych AS

 

 

„Quality of life of men on active surveillance for prostate cancer versus men without prostate cancer: Are there any differences?” By: Venderbos L.D.F., Korfage I.J., Roobol M.J.

 

 • Porównanie grupy poddanej AS (fallow-up 5 lat) do grupy bez raka stercza.
 • Kwestionariusze SF-12, STAI-6, EPIC (skale 0-100)

 

 

Venderbos L.D.F., Korfage I.J., Roobol M.J. Quality of life of men on active surveillance for prostate cancer versus men without prostate cancer: Are there any differences?. :7th European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers

 

„How Does Active Surveillance for Prostate Cancer Affect Quality of Life? A Systematic Review” Lara Bellardita, Riccardo Valdagni, Roderick van den Bergh, Hans Randsdorp, Claudia Repetto, Lionne D.F. Venderbos, J. Athene Lane, Ida J. Korfage,

 • Metaanaliza 10 badan (996 pacjentów; średnia wieku 66 lat)
 • Follow-up >3 lat ( 9 badań); 1 rok (1 badanie)
 • 15 testów oceniających QoL, poziom lęku, ryzyko depresji ( SF 36, SF 12,QLQ-C30, FACT, MAX-PC)

 

 

Lara Bellardita, Riccardo Valdagni, Roderick van den Bergh, Hans Randsdorp, Claudia Repetto, Lionne D.F. Venderbos, J. Athene Lane, Ida J. Korfage. „How Does Active Surveillance for Prostate Cancer Affect Quality of Life? A Systematic Review” Eur Urol. 2015 Apr;67(4):637-45. doi: 10.1016/j.eururo.2014.10.028. Epub 2014 Oct 31

 

Wniosek:

Jakość życia pacjentów poddanych aktywnemu nadzorowi jest podobna, jak ogółu populacji.

 

Koszt leczenia

 

 

„Comparison of real costs of an active surveillance programme vs. initial laparoscopic radical prostatectomy” by: Hernández V., De La Morena J.M., Del Riego S., Pérez-Fernández E., Jimenez-Valladolid I., Llorente C.

 

 • AS ( n= 54 pacjentów, follow-up 6,5 lat; protokół obserwacji PSA- co 6 m; biopsja co 2-3 lata ) vr. LPR ( n=97 pacjentów, fallow up 6,7 lat)

 • Kryterium włączania do AS T1c-T2a, PSA ≤10ng/ml, Gleason score ≤6, <2 rdzeni zajętych i  ≤50%  tkanki nowotworowej w rdzeniu tkanowwym.

 

Hernández V., De La Morena J.M., Del Riego S., Pérez-Fernández E., Jimenez-Valladolid I., Llorente C. „Comparison of real costs of an active surveillance programme vs. initial laparoscopic radical prostatectomy. European Urology Supplements, Volume 14 Issue 2, April 2015, Pages e1035-e1035a

 

 

Stosunek kosztów leczenia

 

 

Dziękuję za poświęcony czas.

 

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.