Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTU

Przewodniczący: dr n. med. Piotr KRYST

V-ce przewodniczący: dr n. med. Wojciech W. ROGOWSKI Skarbnik: lek. Jarosław RATAJSKI

Sekretarz: dr n. med. Ewa BRES-NIEWADA

Członkowie zarządu: dr hab. n. med. Piotr DOBROŃSKI,

dr hab. n. med. Artur ANTONIEWICZ

Endometrioza układu moczowego

 

Prezentujemy najlepsze i wyróżnione wystąpienie podczas Sesji Adeptów, która odbyła się w trakcie VIII Mazowieckch Dni Urologicznych. Autorem wystąpienia jest P. Dr Bartosz Brzoszczyk pracujący w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

 

Czytaj więcej >

Współpraca wielodyscyplinarna jako podstawa prawidłowego leczenia onkologicznego na przykładzie opisu przypadków

 

Współpraca wielodyscyplinarna w opiece nad chorym z rakiem gruczołu krokowego, w szczególności między urologami i onkologami, jest nie tylko zalecana przez autorów wytycznych postępowania medycznego, ale przede wszystkim niezbędna z punktu widzenia jakości opieki nad pacjentem. Artykuł doktora Bartosza Itrycha, onkologa ze szpitala Magodent, pokazuje jak istotne jest wczesne współdziałanie lekarzy obu specjalności.

 

Czytaj więcej >

Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne raka gruczołu krokowego

 

Część 1: Leczenie hormonalne raka gruczołu krokowego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią materiału autorstwa pana dr hab. n med. Jakuba Dobrucha na temat możliwości diagnostycznych i terapeutycznych raka gruczołu krokowego. Pierwsza część poświęcona jest etapowi do rozpoznania CRPC. >

Część 2: Obserwacja i leczenie chorych na raka stercza opornego na wytrzebienie

Druga część prezentacji na temat możliwości diagnostycznych i terapeutycznych raka gruczołu krokowego opisuje możliwości działania po stwierdzeniu oporności na kastrację. >

WARSZTATY RIRS I LAPAROSKOPIA 2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Z dużą satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że II Klinika Urologii CMKP kontynuuje swoje działania edukacyjne również w 2019 roku. Pod koniec lutego br. odbyły się równolegle dwie edycje warsztatów:

 

  • w Oddziale Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku odbyła się pierwsza edycja warsztatów laparoskopowych - Laparoskopowa Prostatektomia Radykalna - Kurs dla początkujących

  • w Klinicznym Oddziale Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie odbyła się piąta już edycja Endoskopowych Warsztatów usuwania kamieni nerkowych i moczowodowych metodą RIRS.

 

Czytaj więcej >

WYBORY 2018

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

Z dużą przyjemnością chciałbym poinformować, że w dniu 24 listopada 2018r. w Hotelu Panorama w Mszczonowie na zakończenie kolejnej VIII edycji Mazowieckich Dni Urologicznych odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Dotychczasowy Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za okres działalności w latach 2016-2018 po przedstawieniu odpowiednich sprawozdań Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego. Głównym akcentem naszego zebrania były wybory nowego Zarządu, którego okres działalności będzie przypadał na lata 2018 - 2022. Ostatecznie w wyniku głosowania i zebrania powyborczego ukonstytuował się nowy Zarząd w następującym składzie: Przewodniczący - Piotr Kryst, Vice-przewodniczący - Wojciech Rogowski, Sekretarz - Ewa Bres-Niewada, Skarbnik - Jarosław Ratajski, Członek Zarządu - Piotr Dobroński, Artur Antoniewicz.

 

Czytaj więcej: >

 

Cewnikowanie

Cewnikowanie przerywane, nazywane również samocewnikowaniem, jest jedną z metod opróżniania pęcherza u osób z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub innymi zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych. Metoda ta polega na wprowadzeniu do pęcherza poprzez cewkę moczową jednorazowego cewnika w celu usunięcia zalegającego moczu. Po opróżnieniu pęcherza cewnik jest wyjmowany.

 

Zgodnie z obecną wiedzą medyczną cewnikowanie przerywane jest opisywane jako jedna

z najbezpieczniejszych metod opróżniania pęcherza. Międzynarodowe i polskie wytyczne rekomendują cewnikowanie przerywane jako złoty standard, podkreślając jego kluczowe zalety.

 

W porównaniu do innych rozwiązań cewnikowanie przerywane niesie ze sobą stosunkowo mniej komplikacji, minimalizując ryzyko powikłań urologicznych. Zapewnia pacjentowi większą niezależność, a tym samym poprawia jego jakość życia.

Wybory 2016

W dniu 18 marca 2016r. w Klubie Lekarza przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckiego PTU. Dotychczasowy Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za okres działalności w latach 2013-2016 po przedstawieniu odpowiednich sprawozdań Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego.

 

Ostatecznie w wyniku głosowania i zebrania powyborczego ukonstytuował się nowy Zarząd w obecnym składzie.

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.